Blog

podcast Grenzen stellen

  Grenzen stellen is iets waar veel ouders mee worstelen. Soms zijn we te gemakkelijk omdat we onze kinderen niet in de weg willen zitten. En soms stellen we grenzen te laat, wanneer het ons zelf eigenlijk al veel te veel is. Hand in Hand Parenting heeft een bijzondere kijk op het stellen van grenzen. In deze podcast vertellen Leonie en ik je hoe je grenzen kunt stellen op een manier die bijdraagt aan meer verbinding tussen jou en je... Lees meer

podcast de Kracht van Spel

De snelste weg naar het hart van een kind is door spel. Zoals volwassenen met elkaar praten, zo is voor kinderen spel de meest natuurlijk manier om zich te verbinden. Door luisteren en spel de rode draad te maken van je opvoeding, creëer je plezier, harmonie en goodwill in je gezin. Leonie en ik vertellen je over de kracht van spel en onze eigen ervaringen in deze... Lees meer

podcast Als je kind zich als een draak gedraagd

  Samen met Leonie Melenhorst van Nabij ouderschap maakten we een serie leuke podcasts over Hand in Hand Parenting voor ouders. Gedraagt jouw kind zich wel eens als een draak? Nou die van ons wel! In deze podcast hoor je onze ervaringen hiermee en hoe Hand in Hand Parenting betekenis geeft aan vervelend gedrag van... Lees meer

Podcast Hand in Hand Parenting, Luisteren naar de emoties van je kind

  Luisteren naar de emoties van je kind In deze podcast vertellen Leonie en ik je over de kern van Hand in Hand Parenting: waarom hebben kinderen zulke grote emoties? Waarom luisteren zij soms zo slecht? Hoe kunnen we leren samenwerken met onze kinderen en hen helpen bij hun grote emoties, zodat zij om hun beurt weer beter kunnen samenwerken met ons. Hoe kunnen we allemaal meer genieten van het... Lees meer

Podcast Hand in Hand Parenting Introductie

Podcast Introductie Hand in Hand Parenting Samen met Leonie, mijn collega Hand in Hand Parenting instructor en vriendin, maakten wij een aantal podcasts. Het zijn korte fragmenten, zodat het ook voor drukbezette ouders haalbaar is om ze te beluisteren. We hebben erg veel plezier gehad bij het maken en zijn heel tevreden over het resultaat. We hopen dat je er ook van zult genieten en horen graag je reactie en misschien ideeën voor nieuwe onderwerpen! In deze eerste introductie vertellen we je wie we zijn en hoe wij zelf Hand in Hand Parenting hebben leren kennen en wat Hand in Hand Parenting voor ons betekent.... Lees meer

Uitleg van de Tool Playlistening, Speelluisteren

Speelluisteren   Speelluisteren is 1 van de 5 tools die Hand in Hand Parenting aanbiedt om ouderschap leuker en gemakkelijker te maken. Het is een spelvorm die kinderen helpt om te gaan met gevoelens van machteloosheid, frustratie en hulpeloosheid. De tool is toe te passen op allerlei lastige momenten in het dagelijkse leven. De kern van de tool playlistening is dat je in spel bewust de rol neemt van de onhandige, minder sterke en minder slimme persoon op een overdreven en grappige manier. Kinderen vinden het heerlijk om jou ‘ uit te lachen’ en te laten zien hoe slim en snel zij zelf zijn. Zij ervaren op deze momenten de andere kant van de medaille van zich machteloos en onkundig voelen. Het helpt hen hun gevoel van waardigheid te herstellen. Het lachen is een manier waarop de opgebouwde spanning rond deze thema’s ontladen kan... Lees meer

Speel luisteren

Jonathan is de jongste thuis. Dit betekent dat hij altijd moet opboksen tegen zijn grote zus. Dat hij minder snel is, minder sterk en dat zijn brein nog wat minder kan overzien/begrijpen.  Dit levert natuurlijk frustratie en machteloosheid op. Nu geldt dit niet alleen voor het jongste kind. Eigenlijk loop je als kind heel vaak op tegen gevoelens van machteloosheid en de frustratie dat grote mensen allerlei dingen met gemak doen die jij je nog moet eigen maken. Wanneer kinderen niet luisteren, je ‘ autoriteit’ ondermijnen(hun mond dicht doen bij het tandenpoetsen, weglopen als je ze roept), zijn dit vaak pogingen om tegenwicht te bieden tegen de gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid die zij zo vaak tegenkomen. Eigenlijk een poging om zich sterk te voelen. Hier kun je mee spelen: door spelletjes te doen waarbij het kind de slimste, snelste, handigste en sterkste is. En jij dus dom en onhandig.  Kinderen vinden dit heerlijk en kunnen hartelijk lachen. In dit lachen raken ze de spanningen verbonden aan gevoelens van frustratie en machteloosheid kwijt. Bijna alle ouders weten dit intuïtief en spelen dit soort spelletjes. Want: het is genieten voor iedereen. Het is goed te weten dat het niet alleen leuk is, maar dat het een doel dient: het herstellen van gevoelens van waardigheid van je kind. Met als bijkomend gevolg dat je kind op andere momenten meer geneigd zal zijn met je mee te werken. In de loop der jaren is mijn man, Taco, heel handig en creatief geworden in dit... Lees meer

Ouders houden van hun kinderen

Elk kind komt op de wereld met het verlangen om volledige verbinding en diepe liefde te ervaren. Elke ouder brengt een kind in de wereld met het brandende verlangen om onvoorwaardelijke en volledige liefde aan dit kind te geven. Deze verlangens zijn aangeboren en volkomen natuurlijk. Door de stressvolle omstandigheden van onze maatschappij en het ontbreken van een hecht sociaal netwerk, lukt het ouders niet altijd om de liefde die zij voor hun kind voelen tot zijn volle recht te laten komen. Ouders zijn gespannen en bezorgd. Zij maken zich zorgen over de toekomst of bijvoorbeeld over hun financiële situatie. Of zij voelen zich eenzaam en overweldigd door de zorg die op hun schouders rust.  Door deze spanningen kunnen zij minder genieten van hun kind en ongedwongen met hem/haar samen zijn. Ook oude onverwerkte gevoelens zitten in de weg om de werkelijke liefde  te ervaren die wij voelen voor onze kinderen. Oude pijn wordt in het dagelijkse leven met kinderen regelmatig  actief. Juist omdat kinderen kinderen zijn, raken ze ons recht in onze eigen kinderlijke pijnlijke herinneringen. Meestal zonder dat we ons hiervan bewust zijn. Zo kunnen we woedend worden wanneer een kind schreeuwt of niet luistert, omdat wij vroeger een uitbrander kregen wanneer we ons op deze manier gedroegen. De oude pijn van die ervaring wordt actief en vult ons emotionele systeem. Hierdoor kunnen we niet langer flexibel denken en verliezen we uit het oog dat ons kind onschuldig en in essentie goed is. Een kind heeft hoge verwachtingen van het contact met de mensen om hem/haar heen. Zij is bestemd en gemaakt voor het ervaren van een... Lees meer

De wetenschap achter luisteren naar emoties

  Het menselijk brein is onder te verdelen in drie delen: Aan de basis ligt de hersenstam, daarboven en diep in het brein ligt het limbische systeem,  en daarboven de prefrontale cortex. De hersenstam, ook wel het reptielenbrein genoemd, regelt  basale lichamelijke functies, zoals de ademhaling en de hartslag. Daarnaast zorgt het ook voor primitieve reacties als terugtrekken en aanvallen. Het limbische systeem is het sociale en emotionele centrum van ons brein. Dit deel is bij de geboorte al volledig ontwikkeld en is ingesteld op het ervaren van emotionele verbinding. De menselijke biologie is afgestemd op hechte emotionele connectie. Op deze manier worden onze emoties en fysieke toestand gereguleerd (Lewis, Amini & Lannon, 2000; Graham, 2008). We zijn groepsdieren. Het limbische systeem scant continu de omgeving voor beschikbare contacten.  Wanneer het limbische systeem verbinding ervaart, geeft het het signaal ‘veilig’ af aan het gehele brein. In deze toestand werken ook de andere delen van het brein optimaal. De prefrontale cortex is een deel van het brein dat  zich onder andere bezighoudt met logische nadenken, impulscontrole en het beoordelen van situaties. In tegenstelling tot het limbische systeem, is de prefrontale cortex pas uitontwikkeld in de jongvolwassenheid.   Als het limbische systeem geen verbinding ervaart (en er geen veiligheid wordt ervaren), is de werking van de prefrontale cortex beperkt. Dit laatste geldt voor volwassenen en nog meer voor kinderen. Kinderen zijn klein en kwetsbaar. Bovendien is hun brein nog onvolgroeid. Ze zijn voor hun veiligheid afhankelijk van verbinding met de volwassenen om hen heen. Het lijkt misschien niet logisch dat mensen niet meer goed kunnen nadenken als zij zich onveilig voelen.... Lees meer