moeder in verbinding met baby

Waarom is ouderschap in verbinding belangrijk?

Het ouderschap is geen gemakkelijke taak. Een taak die moet worden gecombineerd met alle andere vragen die de maatschappij aan ons stelt en met de stress van het dagelijkse leven.

Ouders verdienen ondersteuning bij het belangrijke werk dat zij doen.

Ouderschap in verbinding (parenting by connection)  helpt ouders om bewust om te gaan met moeilijke emoties en moeilijk gedrag,  zoals driftbuien. Ouderschap in verbinding helpt ouders om warm en betrokken te zijn en tegelijkertijd de grenzen te stellen die kinderen nodig hebben. Zodat kinderen goed in hun vel zitten en ouders kunnen ontspannen en genieten van hun leven en hun gezin.

Babies, peuters en oudere kinderen hebben allemaal van nature de behoefte om zich verbonden te voelen met hun ouders. Als zij een warme emotionele en fysieke band hebben dan komen ze tot bloei. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een veilige hechting gemakkelijker leren, vriendschappen maken en een goed beoordelingsvermogen ontwikkelen.

De methode ouderschap in verbinding wordt ondersteund door actuele kennis over de ontwikkeling van de hersenen en door onderzoek naar hechting.

klik hier voor meer informatie over onderzoek