Speelluisteren

 

Speelluisteren is 1 van de 5 tools die Hand in Hand Parenting aanbiedt om ouderschap leuker en gemakkelijker te maken. Het is een spelvorm die kinderen helpt om te gaan met gevoelens van machteloosheid, frustratie en hulpeloosheid. De tool is toe te passen op allerlei lastige momenten in het dagelijkse leven. De kern van de tool playlistening is dat je in spel bewust de rol neemt van de onhandige, minder sterke en minder slimme persoon op een overdreven en grappige manier. Kinderen vinden het heerlijk om jou ‘ uit te lachen’ en te laten zien hoe slim en snel zij zelf zijn. Zij ervaren op deze momenten de andere kant van de medaille van zich machteloos en onkundig voelen. Het helpt hen hun gevoel van waardigheid te herstellen. Het lachen is een manier waarop de opgebouwde spanning rond deze thema’s ontladen kan worden.